20 – Utställning

Guldpartners

   

Silverpartners

Boehringer Ingelheim AB

Fresenius Medical Care

Nordic Medcom AB

Sanofi Genzyme

Teva Sweden AB

Bronspartners

Amgen AB

Astellas Pharma AB

B Braun Medical AB

Baxter Medical AB

Diaverum Sweden AB

Dialäsen

Hansa BioPharma

Immedica pharma

itACiH AB

MediTech Nordic AB

NorDiaTech A/S

Nordiclnfu Care AB

Orion Pharma

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Pharmacosmos

Sandoz A/S

TransCutan AB

PARTNER- OCH UTSTÄLLARINBJUDAN

Välkommen att medverka på Njurmedicinskt Vårmöte 11–13 maj 2020 i Göteborg!

Vårmötet arrangeras av Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Njurmedicinsk Förening.

Konferensen äger rum på Svenska Mässan och vi beräknar att ca 400 personer kommer delta bl a sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och medicintekniker, i huvudsak från Sverige.

Industrin erbjuds att medverka som partner eller utställare och ges på så vis stora möjligheter att möta och mingla med verksamma inom området.

GULDPARTNER 150 000 kr

 Utställaryta, 18 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60×130 cm), en stol, el och wifi
 Sponsorföreläsning i ordinarie program, 45 min (i lokal med befintlig teknik)
 Exponering som guldpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Logotyp och länk till företaget på konferensens hemsida
 Exponering som guldpartner med logotyp i programboken alt. i konferensappen*
 1 helsidesannons i färg i den tryckta programboken alt. helsidesskärm (Splash screen) i konferensappen* (företaget
tillhandahåller ett original).
 5 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

SILVERPARTNER 65 000 kr

 Utställaryta, 12 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60×130 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som silverpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som silverpartner med logotyp i programboken alt. i konferensappen*
 2 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

BRONSPARTNER 26 000 kr

 Utställaryta, 6 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60×130 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som utställare med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som utställare med namn listat i programboken alt. i konferensappen *
 1 fri deltagaravgift inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)

ÖVRIGA SPONSORERBJUDANDEN

 Annons i konferensprogrammet** (Original tillhandahålls av annonsören)
Helsida: 10 000 kr Halvsida: 7000 kr (gäller endast programboken)

*Beslut om tryckt programbok eller konferensapp tas under våren 2020.
**Förutsatt att tryckt programbok tas fram. Om ej, finns möjlighet att dela ut annonsblad i samband med registreringen.

Samtliga priser är exklusive moms.

Information om vilka vilka nivåer av partnerskap som finns kan du också ladda ner här: Utställarinbjudan Njurmedicinskt Vårmöte 2020