Utställning

Länk för att boka yta kommer inom kort

Guldpartners

 

AstraZeca                                                                                   Vifor Phamra Nordiska AB

PARTNER- OCH UTSTÄLLARINBJUDAN

Välkommen att medverka på Njurmedicinskt Vårmöte 11–13 maj 2020 i Göteborg!

Denna gång arrangeras Vårmötet av Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Njurmedicinsk Förening tillsammans med Njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Konferensen äger rum på Svenska Mässan och vi beräknar att ca 400 personer kommer delta bl a sjuksköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och medicintekniker, i huvudsak från Sverige.

Industrin erbjuds att medverka som partner eller utställare och ges på så vis stora möjligheter att möta och mingla med verksamma inom området.

GULDPARTNER 150 000 kr

 Utställaryta, 18 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60x130 cm), en stol, el och wifi
 Sponsorföreläsning i ordinarie program, 45 min (i lokal med befintlig teknik)
 Exponering som guldpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Logotyp och länk till företaget på konferensens hemsida
 Exponering som guldpartner med logotyp i programboken alt. i konferensappen*
 1 helsidesannons i färg i den tryckta programboken alt. helsidesskärm (Splash screen) i konferensappen* (företaget
tillhandahåller ett original).
 5 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

SILVERPARTNER 65 000 kr

 Utställaryta, 12 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60x130 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som silverpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som silverpartner med logotyp i programboken alt. i konferensappen*
 2 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

BRONSPARTNER 26 000 kr

 Utställaryta, 6 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (60x130 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som utställare med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som utställare med namn listat i programboken alt. i konferensappen *  1 fri deltagaravgift inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)

ÖVRIGA SPONSORERBJUDANDEN

 Annons i konferensprogrammet** (Original tillhandahålls av annonsören)
Helsida: 10 000 kr Halvsida: 7000 kr (gäller endast programboken)

*Beslut om tryckt programbok eller konferensapp tas under våren.
**Förutsatt att tryckt programbok tas fram. Om ej, finns möjlighet att dela ut annonsblad i samband med registreringen.

Information om vilka utställar- och partnerbjudanden som finns kan du också ladda ner här: Utställarinbjudan SNSF Njurmediciskt Vårmöte