Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF)

 

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening är en förening för sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin och njurtransplantation. Vi är ca 600 medlemmar spridda över hela Sverige.

Föreningens syfte är att:
• Bevaka aktuella frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad
• Verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer
• Verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap.

Vi är från och med hösten 2007 en sektion till Svensk Sjuksköterskeförening. Vad det innebär för oss som förening kan du läsa mer om här. Som medlem får man tidningen Dialäsen 6 gånger om året och man har möjlighet att delta i det årliga vårmötet. Föreningens stipendium på 20 000 kronor kan sökas av de som varit medlem i 2 år. Medlemsavgiften är 250 kronor.

För mer information, vänligen klicka här för att komma till SNSF hemsida.