Välkommen till Residensstaden Gävle nästan mitt i Sverige.
Njurmedicinskt vårmöte
7-8 Maj 2019

Tema för konferensen är: Framtiden inom den njurmedicinska vården och dess utmaningar.
2019-års möte har kortats ner till två dagar för att möjliggöra att fler kan delta från landets olika njurenheter.
Konferensen äger rum på Gävle Konserthus vid Gavleåns forsar.
Middagen kommer att hållas på unika Gasklockan vid Gävle hamn.
Varmt välkommen till ett inspirerande möte i staden där ”Bocken oftast brinner”
Organisationskommittén Njurenheten Gävle Sjukhus,
Region Gävleborg tillsammans med SNSF

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt.