Vänligen kontakta snsf@akademikonferens.se om du önskar boka sponsor- eller utställningsyta

Guldpartner

 

Hansa Medical AB                                                                                   Fresenius Medical Care Sverige AB

PARTNER- OCH UTSTÄLLARINBJUDAN

Välkommen att medverka på Njurmedicinskt vårmöte 11–13 maj 2020 i Göteborg!Konferensen äger rum på Svenska Mässan och vi beräknar att ca 400 personer kommer att delta, bl a sjusköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuater, kuratorer och medicintekniker, i huvudsak Sverige.
Industrin erbjuds att medverka som partner eller utställare och ges på så vis stora möjligheter att möta och mingla med verksamma inom området.

GULDPARTNER 150 000 kr

 Utställaryta, 18 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (90×120 cm), en stol, el och wifi
 Sponsorföreläsning i ordinarie program, 45 min (i lokal med befintlig teknik)
 Exponering som guldpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Logotyp och länk till företaget på konferensens hemsida
 Exponering som guldpartner med logotyp i programboken alt. i konferensappen*
 1 helsidesannons i färg i den tryckta programboken alt. helsidesskärm (Splash screen) i konfernsappen* (företaget tillhandahåller ett original).
 3 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

SILVERPARTNER 65 000 kr

 Utställaryta, 12 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (90×120 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som silverpartner med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som silverpartner med logotyp i programboken alt.i konferensappen*
 2 fria deltagaravgifter inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)
 Logotype på skärm i huvudkonferenslokalen i pauserna
 Tillgång till deltagarlista med namn och organisation (sänds med e-post vid ett tillfälle innan konferensens början)

UTSTÄLLARE 25 000 kr

 Utställaryta, 6 kvm i utställningsområdet
 Ett bord (90×120 cm), en stol, el och wifi
 Exponering som utställare med namn listat på konferensens hemsida
 Exponering som utställare med namn listat i programboken alt. i konferensappen*
 1 fri deltagaravgift inkl. kaffe och lunch (ej konferensmiddag)

ÖVRIGA SPONSORERBJUDANDEN

 Annons i konferensprogrammet**
(Original tillhandahålls av annonsören)
Helsida: 10 000 kr
Halvsida: 7000 kr (gäller endast programboken)

*Beslut om tryckt programbok eller konferensapp tas under våren 2020 **Förutsatt att tryckt programbok tas fram. Om ej, finns möjlighet att dela ut annonsblad i samband med registreringen.

Samtliga priser är exklusive moms.

 

Information om vilka utställar- och partnerbjudanden som finns kan du också ladda ner här: Utställarinbjudan SNSF Njurmediciskt Vårmöte